• Superinfo od sada i na internetu! Iskoristite nove, savremene metode za oglašavanje! Vaša informacija će stići do kupca i u štampanom i u elektronskom formatu. Oglasi, reklame, nekretnine, mali oglasi. Najefikasniji način da za iste pare dobijete VIŠESTRUKU i neprekidnu reklamu.
  • Nezavisni informativni dvonedeljnik . Štampani format izlazi i u Gornjem Bregu, Keviju, Tornjošu. Tiraž: 8.000
Mali oglasi
Web oglasi

Stranice novine:

Stranice novine: