• Superinfo od sada i na internetu! Iskoristite nove, savremene metode za oglašavanje! Vaša informacija će stići do kupca i u štampanom i u elektronskom formatu. Oglasi, reklame, nekretnine, mali oglasi. Najefikasniji način da za iste pare dobijete VIŠESTRUKU i neprekidnu reklamu.
  • Nezavisni informativni dvonedeljnik . Štampani format izlazi i u Gornjem Bregu, Keviju, Tornjošu. Tiraž: 10.000
Mali oglasi
Web oglasi
Kursna lista NBS-a

Kontakt

Adresa:Tančič Mihalja 2.
Senta
Telefon/fax:024/815-411
E-mail adresa:superinfosenta@mts.rs
Radno vreme: ponedeljak- petak 8.00-15.00
subota i nedelja: zatvoreno