• Superinfo od sada i na internetu! Iskoristite nove, savremene metode za oglašavanje! Vaša informacija će stići do kupca i u štampanom i u elektronskom formatu. Oglasi, reklame, nekretnine, mali oglasi. Najefikasniji način da za iste pare dobijete VIŠESTRUKU i neprekidnu reklamu.
  • Nezavisni informativni dvonedeljnik . Štampani format izlazi i u Gornjem Bregu, Keviju, Tornjošu. Tiraž: 8.000
Mali oglasi
Web oglasi

Eseménynaptár / Kalendar događanja

A Superinfo programfüzetet indít, ezért felhivjuk az érdekelt kulturális intézmények, klubbok és más szervezetek képviselőit, hogy ezentúl ingyen adhatják le eseményeiket, rendezvényeiket, versenyeiket, melyeket közzé teszünk folyamatosan honlapunkon és alkalmanként a Superinfo újságunkban is. Jön a Superinfo programajánló !!!

Superinfo pokreće programsku svesku, zato pozivamo predstavnike zainteresovanih kulturnih institucija, klubova i drugih organizacija, da od sada mogu da nam dostave svoje događaje, takmičenja, koje ćemo besplatno objaviti na našoj veb stranici, a povremeno i u našim novinama Superinfo. Stiže Superinfo programska preporuka !!!